Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Dự án NCKT tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân, tiểu dự án 1: Hạ Long - Cái Lân và cầu vượt khu Bàn cờ

08/05/2015 | 09:59

Tiểu dự án 1: Hạ Long - Cái Lân và cầu vượt khu Bàn cờ là một thành phần của tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.........

1. Tên dự án:
DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHẢ THI 
TUYẾN ĐƯỜNG SẮT YÊN VIÊN – PHẢ LẠI – HẠ LONG – CÁI LÂN
Tiểu dự án: Đoạn Hạ Long – Cái Lân và cầu vượt khu Bàn cờ 
2. Chủ đầu tư:
Cục đường sắt Việt Nam
3. Mục đích, yêu cầu của dự án:
Xây dựng mới đoạn ĐS Hạ Long đến cảng Cái Lân để tiếp nối với ĐS Kép – Hạ Long hiện có và tương lai cùng với tuyến mới Yên Viên – Phả Lại tạo thành trục ĐS Hà Nội – Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân phục vụ nhu cầu vận tải hàng hoá và hành khách ngày càng tăng.
4. Phạm vi dự án:
Theo hướng tuyến ĐS Hạ Long – Cái Lân đã xác định trước đây, phạm vi nghiên cứu của Dự án được xác định từ Km 105+000 đến Km 111+ 246.
5. Quy mô dự án:
a.Ga Hạ Long
Cải tạo nâng cấp trở thành ga lập tầu khách cuối tuyến ĐS Hà Nội - Hạ Long đạt tiêu chuẩn ga đón khách Quốc tế và khách Du lịch, đáp ứng đón gửi 6  7 đôi tàu khách/ ng.đêm cho giai đoạn 2010 và 10  11 đôi/ng.đêm cho giai đoạn 2015 - 2020, qui mô ga cần có: 
- Đường ga: 06 đường đón gửi (kể cả chính tuyến) với LSD  350m, 02 đường chỉnh bị toa xe.  
- Ke khách loại ke thấp: 3 ke với chiều dài ke LSD  300m.
- Nhà ga với diện tích phòng đợi 280 m2.
- Hệ thống mái che.
- Quảng trường ga phía đường bộ thành phố nối với bến xe bus, xe khách địa phương
- Các công trình kiến trúc, điện nước phục vụ khu ga và trạm vận dụng toa xe khách
b.Đoạn tuyến đường sắt mới nối từ ga Hạ Long xuống ga Cái Lân và đường sắt trong cảng.
Toàn đoạn có : 02 cầu đường bộ vượt đường sắt với 8 cống có  từ 1.00 – 3.00m
Nền đường đoạn Hạ Long - Cái Lân theo tiêu chuẩn nền đường 1435mm
c.Ga Cái Lân và bãi xếp dỡ đường sắt trong cảng:
Đường sắt ga Cái Lân Là ga lập tàu hàng của trục chính ĐS Yên Viên - Cái Lân, với khối lượng hàng hoá thông qua từ 3 - 4 triệu tấn/ năm, qui mô ga được xây dựng 9 đường ga và 12 đường cụt phục vụ các tác nghiệp khác như sau:
- Đường đón gửi tầu : 04 đường, LSD  650m.( Kể cả 01 đường chính tuyến)
- Đường dồn, lập tầu: 05 đường LSD = 620 - 650m.
- Đường xếp dỡ kho bãi: 04 đường LSD = 300m.
- Đường chứa xe hỏng, nguy hiểm: 02 đường
- Đường chỉnh bị ĐM, TX: 03 đường LSD = 110m.
- Đường an toàn: 01 đường.
- Đường điều dẫn, dồn xếp dỡ: 02 đường
Các cơ sở hạ tầng khác
- Cơ sở chỉnh bị Đầu máy, Toa xe: Bãi sửa chữa, nhà chỉnh bị cầu quay v..v.
-Các công trình kiến trúc, điện nước phục vụ khu ga và trạm vận dụng toa xe hàng.
Bãi xếp dỡ cảng Cái Lân phục vụ cơ bản trung chuyển container được xây dựng với qui mô: 6 đường. Đồng bộ xây dựng với bãi xếp dỡ container là bãi hàng thường, kho kín và các hạng mục phục vụ khác: kiến trúc, điện nước, thông tin, tín hiệu.
d.Thông tin và tín hiệu phục vụ chạy tàu:
Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thông tin tín hiệu trên toàn đoạn phù hợp với loại hình thiết bị của toàn tuyến từ Yên Viên - Hạ Long - Cái Lân.
6. Tổng mức đầu tư dự án:
Tổng mức đầu tư toàn bộ công trình đường sắt Hạ Long – Cái Lân ( sau VAT) là 538.936.790.000

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án