Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Lập Quy hoạch chi tiết Hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc Nam

Lập Quy hoạch chi tiết Hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc Nam

Để đẩy nhanh tiến độ đưa các tuyến đường sắt hiện tại vào cấp kỹ thuật và đảm bảo khai thác hiệu quả hệ thống hiện có, Bộ GTVT đã có Quyết định số 2564/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2014 về việc lập Quy hoạch chi tiết Hiện đại hóa tuyến ĐS Bắc Nam.
Lập Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT ĐS đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

Lập Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT ĐS đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

Để đẩy nhanh tiến độ đưa các tuyến đường sắt hiện tại vào cấp kỹ thuật và đảm bảo khai thác hiệu quả hệ thống hiện có; phát triển tuyến mới và xây dựng đường sắt tốc độ cao, bảo đảm phát triển bền vững và hòa nhập quốc tế Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1436/QĐ-TTg...
Lập Chiến lược phát triển GTVT đường sắt đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050

Lập Chiến lược phát triển GTVT đường sắt đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với tốc độ cao hơn, hiệu quả hơn, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 1686/QĐ-TTg ngày 20/11/2008 phê duyệt Chiến lược phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án