Hotline: 04 3 7714 276 (Vietnam); 04 38 318 340 (English)
Intellectual knowledge - Future Development - Long-term sustainability - Enhance your life

PROJECT COMPLETED

Dự án đầu tư XDCT - Dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 - giai đoạn I

Dự án đầu tư XDCT - Dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 - giai đoạn I

Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 là tuyến đường ưu tiên số 1 trong quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị của Thành phố Hà Nội.......
Báo cáo đầu tư xây dựng công trình - Đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh copy

Báo cáo đầu tư xây dựng công trình - Đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh copy

Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh đã được Bộ GTVT đề cập từ năm 2004 trong nghiên cứu tổng thể Quy hoạch mạng đường sắt cao tốc Việt Nam. Đến năm 2007, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã giao Đường sắt Việt Nam làm chủ...
Báo cáo đầu tư xây dựng công trình - Đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

Báo cáo đầu tư xây dựng công trình - Đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh đã được Bộ GTVT đề cập từ năm 2004 trong nghiên cứu tổng thể Quy hoạch mạng đường sắt cao tốc Việt Nam. Đến năm 2007, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã giao Đường sắt Việt Nam làm chủ...
  A legal document
  Capacity Profile
  Photos of projects