Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 1/2018

01/01/2018 | 15:54

STT

 Họ và tên

 Đơn vị

Ngày

Tháng

Năm

1

Nguyễn Thị Bích Ngọc

XN CH

01

01

1976

2

Phạm Viết Hùng

công ty

04

01

1976

3

Đặng Thị Lan Hương

VP

04

01

1973

4

Nguyễn Thúy Hảo

công ty

06

01

1976

5

Dương Văn Quảng

XN KSCT

09

01

1978

6

Nguyễn Thị Ngọc

P. HTHS

14

01

1968

7

Văn Huy Sơn

XN KSCT

18

01

1975

8

Nguyễn Huy Minh

VP

19

01

1973

9

Hoàng Thị Vinh

P. TCKT

30

01

1978

10

Thiều Trần Hùng

XN KSCT

31

01

1979

Công đoàn Công ty - Up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án