Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 1/2019

01/01/2019 | 11:56

STT Họ và Tên Đơn Vị Ngày Tháng Năm
1 Phạm Viết Hùng Công ty 04 01 1976
2 Đặng Thị Lan Hương VP 04 01 1973
3 Nguyễn Tiến Khoa XN CTGT 05 01 1978
4 Nguyễn Thúy Hảo Công ty 06 01 1976
5 Hoàng Mạnh Thắng XN CH 09 01 1995
6 Dương Văn Quảng XN KSCT 09 01 1978
7 Đào Xuân Huy XN CH 12 01 1995
8 Nguyễn Thị Ngọc VP 14 01 1968
9 Văn Huy Sơn XN KSCT 18 01 1975
10 Nguyễn Huy Minh VP 19 01 1973
11 Hoàng Thị Vinh P. TCKT 30 01 1978
12 Thiều Trần Hùng XN KSCT 31 01 1979
Công đoàn Công ty - Up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án