Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 10/2018

01/10/2018 | 11:06

STT Họ và Tên Đơn vị Ngày Tháng Năm
1 Lê Thị Phương Thảo XN CH 08 10 1991
2 Phùng Thị Thanh Nga VP 10 10 1978
3 Trần Thị Thu Trà XN KSCT 11 10 1979
4 Nguyễn Thị Thu Hà XN CTGT 12 10 1976
5 Nguyễn Anh Dũng XN KSCT 12 10 1977
6 Đinh Công Sỹ XN KSCT 12 10 1983
7 Dương Phương Thảo VP 14 10 1979
8 Trịnh Văn Tần P. QLKD 20 10 1984
9 Nguyễn Xuân Phúc XN CKCT 22 10 1960
10 Phạm Việt Dưỡng VP 23 10 1980
11 Nguyễn Thị Phương Lan XN CH 25 10 1968
12 Nguyễn Văn Thủy VP 26 10 1985
Công đoàn Công ty - Up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án