Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 11/2017

03/11/2017 | 11:02

STT

 Họ và tên

 Đơn vị

Ngày

Tháng

Năm

1

Nguyễn Việt Trung

XN CKCT

01

11

1975

2

Phạm Ngọc Anh

XN CTGT

01

11

1992

3

Nguyễn Thị Thanh Xuân

XN CH

04

11

1978

4

Nghiêm Tuấn Thành

XN CTGT

04

11

1978

5

Nguyễn Viết Du

XN KSCT

10

11

1981

6

Phạm Thị Bích Hồng

XN KSCT

11

11

1978

7

Ngô Thị Mai Hương

VP

12

11

1969

8

Bùi Như Hoàng

XN TTTH

12

11

1980

9

Nguyễn Hoàng Long

XN CTGT

14

11

1981

10

Phạm Tiến Tài

VP

16

11

1980

11

Nguyễn Ngọc Cương

XN CH

16

11

1986

12

Nguyễn Ngọc Anh

XN CTGT

17

11

1977

13

Nguyễn Thị Thanh Hải

VP

20

11

1977

14

Vũ Thị Ánh Tuyết

XN TTTH

23

11

1977

15

Nguyễn Văn Trụ

XN CH

28

11

1980

16

Đỗ Đức Lợi

Công ty con

30

11

1984

17

Đinh Nam Đông

XN CH

30

11

1977

Công đoàn Công ty - Up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án