Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 11/2018

01/11/2018 | 11:11

STT Họ và Tên Đơn vị Ngày Tháng Năm
1 Nguyễn Viết Du XN KSCT 10 11 1981
2 Phạm Thị Bích Hồng XN KSCT 11 11 1978
3 Ngô Thị Mai Hương VP 12 11 1969
4 Bùi Như Hoàng XN TTTH 12 11 1980
5 Nguyễn Hoàng Long XN CTGT 14 11 1981
6 Phạm Tiến Tài Chánh văn phòng 16 11 1980
7 Nguyễn Ngọc Cương XN CH 16 11 1986
8 Nguyễn Ngọc Anh XN CTGT 17 11 1977
9 Nguyễn Thị Thanh Hải VP 20 11 1977
10 Vũ Thị Ánh Tuyết XN TTTH 23 11 1977
11 Nguyễn Văn Trụ XN CH 28 11 1980
12 Đinh Nam Đông XN CH 30 11 1977
Công đoàn Công ty - Up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án