Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 12/2017

30/11/2017 | 15:13

STT

 Họ và tên

 Đơn vị

Ngày

Tháng

Năm

1

Vũ Quang Hưng

XN CH

01

12

1987

2

Nguyễn Kim Hoài

XN CH

02

12

1991

3

Nguyễn Diệu Linh

XN CKCT

03

12

1982

4

Đỗ Văn Kiểm

Văn phòng

05

12

1972

5

Lê Văn Hiệp

XN CH

05

12

1992

6

Nguyễn Trần Kiên

XN BĐS

15

12

1985

7

Lê Anh Phương

VP

21

12

1973

8

Nguyễn Thị Ngọc Hân

XN TTTH

26

12

1978

Công đoàn Công ty - Up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án