Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 2/2018

01/02/2018 | 09:52

STT

 Họ và tên

 Đơn vị

Ngày

Tháng

Năm

1

Phạm Đình Thủy

Dự án

01

02

1961

2

Nguyễn Huy Lợi

XN CTGT

01

02

1985

3

Nguyễn Văn Lam

XN CH

03

02

1991

4

Phạm Thành Đoàn

P. QLKD

07

02

1973

5

Vũ Thị Thanh

P. TCKT

15

02

1980

6

Nguyễn Thị Lĩnh

XN KSCT

16

02

1988

7

Nguyễn Thị Anh Thư

VP

17

02

1975

8

Phạm Quốc Cường

XN KSCT

24

02

1978

Công đoàn Công ty - Up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án