Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 3/2018

01/03/2018 | 08:08

STT

Họ và Tên

Đơn vị

Ngày

Tháng

Năm

1

Lê Văn Lộc

XN KSCT

01

03

1979

2

Đặng Tuấn Cường

Phó Tổng Giám đốc

05

03

1974

3

Vũ Văn Nhã

XN CTGT

08

03

1980

4

Tạ Tân Cương

XN CH

10

03

1979

5

Phạm Thị Thu Hà

XN CH

16

3/

1981

6

Đinh Văn Lung

XN KSCT

16

03

1978

7

Nguyễn Tất Quý Bình

XN CH

18

03

1984

8

Đoàn Thị Phương Lan

XN KSCT

23

03

1981

9

Mai Thị Lan Phương

XN KSCT

24

03

1970

10

Phạm Minh Tuấn

Phó Tổng Giám đốc

25

03

1976

11

Nguyễn Thị Lan Anh

VP

26

03

1979

12

Nguyễn Xuân Đức

XN CH

29

03

1991

13

Lê Vũ Hoàng Linh

XN CKCT

31

03

1981

Công đoàn Công ty - Up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án