Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 4/2017

31/03/2017 | 08:26

 STT   Họ và tên   Đơn vị  Ngày  Tháng  Năm
1 Cao Mai Lan XN BĐS 04 04 1975
2 Nguyễn Ngọc Hưng XN CTGT 04 04 1976
3 Lê Anh Tùng XN KSCT 04 04 1983
4 Lê Ngọc Hưng XN KSCT 06 04 1979
5 Đỗ Thanh Huyền XN KSCT 07 04 1984
6 Vũ Quang Huy P. QLKD 12 04 1981
7 Nguyễn Văn Long XN BĐS 14 04 1969
8 Lão Văn Chinh XN KSCT 15 04 1983
9 Vũ Thị Chinh XN TTTH 19 04 1989
10 Phạm Quang Hưởng XN KSCT 22 04 1979
11 Nguyễn Minh Tuấn XN CH 26 04 1984
12 Trịnh Duy Hưng XN KSCT 28 04 1980
Công đoàn Công ty - Up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án