Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 5/2018

02/05/2018 | 09:33

STT

Họ và Tên

Đơn vị

Ngày

Tháng

Năm

1

Nguyễn Ngọc Duy

XN KSCT

10

05

1972

2

Khuất Thuận Ánh

XN CH

14

05

1987

3

Trịnh Thị Yến

XN TTTH

14

05

1987

4

Lưu Huỳnh Đức

XN CH

15

5/

1994

5

Nguyễn Trọng Thắng

XN CTGT

16

05

1975

6

Nguyễn Cảnh Tú

XN CTGT

16

05

1980

7

Đoàn Việt Quang

TT TVGS và ĐT

18

05

1968

8

Đào Lâm Quế

XN CKCT

21

05

1984

9

Nguyễn Đức Trọng

XN KSCT

22

05

1978

10

Nguyễn Minh Giám

Phó Tổng Giám đốc

24

05

1968

11

Nguyễn Xuân Doanh

VP

24

05

1981

12

Ngô Hùng Cường

XN TTTH

25

05

1985

13

Hoàng Phó Ánh

XN CTGT

28

05

1981

14

Nguyễn Ngọc Khoa

XN TTTH

29

05

1980

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án