Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 5/2019

01/05/2018 | 16:34

STT Họ và Tên Đơn Vị Ngày Tháng Năm
1 Lương Văn Quang VP 06 05 1966
2 Nguyễn Ngọc Duy XN KSCT 10 05 1972
3 Nguyễn Thị Thu Hương XN TTTH 13 05 1979
4 Khuất Thuận Ánh P. QLKD 14 05 1987
5 Trịnh Thị Yến XN TTTH 14 05 1987
6 Nguyễn Trọng Thắng XN CTGT 16 05 1975
7 Đoàn Việt Quang TTTVGS&ĐT 18 05 1968
8 Nguyễn Đức Trọng XN KSCT 22 05 1978
9 Nguyễn Xuân Doanh VP 24 05 1981
10 Hoàng Phó Ánh XN CTGT 28 05 1981
11 Nguyễn Ngọc Khoa XN TTTH 29 05 1980
Công đoàn Công ty - Up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án