Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 6/2018

01/06/2018 | 09:47

STT

Họ và Tên

Đơn vị

Ngày

Tháng

Năm

1

Thành Thị Xuân Hiếu

P. QLKD

14

06

1974

2

Nguyễn Thị Bích Thu

VP

02

06

1977

3

Nguyễn Văn Tuấn

XN CH

06

06

1987

4

Nguyễn Thành Long

XN CTGT

29

06

1977

5

Nguyễn Quang Dũng

XN CTGT

28

6/

1993

6

Vũ Văn Hiệp

XN CTGT

20

06

1984

7

Nguyễn Văn Hậu

XN KSCT

14

06

1973

Công đoàn Công ty - Up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án