Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 6/2019

01/06/2019 | 16:44

STT Họ và Tên Đơn Vị Ngày Tháng Năm
1 Nguyễn Văn Tuấn XN CH 06 06 1987
2 Trần Duy Cường XN CH 13 06 1993
3 Nguyễn Văn Hậu XN KSCT 14 06 1973
4 Vũ Văn Hiệp XN CTGT 20 06 1984
5 Nguyễn Văn Long XN KSCT 22 06 1995
6 Nguyễn Quang Dũng XN CTGT 28 06 1993
7 Nguyễn Thành Long XN CTGT 29 06 1977
Công đoàn Công ty - Up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án