Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 9/2018

31/08/2018 | 07:45

STT

Họ và Tên

Đơn vị

Ngày

Tháng

Năm

1

Lê Tư Thì

XN CH

01

09

1976

2

Trần Đại Nghĩa

XN CTGT

01

09

1971

3

An Trần Thiên

XN CTGT

01

09

1985

4

Đỗ Văn Hạt

Chủ tịch HĐQT

02

09

1957

5

Đặng Thị Hoàn

P. TCKT

04

09

1978

6

Nguyễn Thị Lan Phương

TB kiểm soát

05

09

1972

7

Hồ Thanh Lưu

XN CTGT

08

09

1973

8

Bùi Đức Huỳnh

XN KSCT

15

09

1979

9

Đoàn Thanh Đạo

XN CH

18

09

1989

10

Mai Hoàng Dũng

XN TTTH

20

09

1978

11

Chu Văn Sáng

XN CH

23

09

1992

12

Lê Thế Tài

XN KSCT

23

09

1982

13

Nguyễn Trường Thành

Phó TGĐ

27

09

1974

Công đoàn Công ty - Up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án