Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 11/2016

01/11/2016 | 09:52

STT

 Họ và tên

 Đơn vị

Ngày

Tháng

Năm

1

Nguyễn Việt Trung

XN CKCT

01

11

1975

2

Phạm Ngọc Anh

XN CTGT

01

11

1992

3

Hà Văn Quảng

P. Dự án

02

11

1987

4

Nguyễn Thị Thanh Xuân

XN CH

04

11

1978

5

Nguyễn Quý Dũng

XN CH

04

11

1991

6

Nghiêm Tuấn Thành

XN CTGT

04

11

1978

7

Nguyễn Đức Phương

P. Dự án

10

11

1980

8

Nguyễn Viết Du

XN KSCT

10

11

1981

9

Nguyễn Tuấn Anh

XN CH

11

11

1976

10

Phạm Thị Bích Hồng

XN KSCT

11

11

1978

11

Ngô Thị Mai Hương

XN BĐS

12

11

1969

12

Bùi Như Hoàng

XN TTTH

12

11

1980

13

Nguyễn Hoàng Long

XN CTGT

14

11

1981

14

Phạm Tiến Tài

VP

16

11

1980

15

Nguyễn Ngọc Cương

XN CH

16

11

1986

16

Nguyễn Ngọc Anh

XN CTGT

17

11

1977

17

Nguyễn Thị Thanh Hải

VP

20

11

1977

18

Nguyễn Minh Tâm

XN CH

20

11

1985

19

Vũ Thị Ánh Tuyết

XN TTTH

23

11

1977

20

Nguyễn Văn Trụ

XN CH

28

11

1980

21

Cao Đặng Phong

P. TCKT

29

11

1982

22

Đỗ Đức Lợi

XN BĐS

30

11

1984

23

Đinh Nam Đông

XN CH

30

11

1977

Công Đoàn Công ty - Up:Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án