Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

28/03/2016 | 13:46

Chi tiết kích vào đường dẫn bên dưới!

Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên:

/upload_images/files/Bien%20ban%20DHCD%20thuong%20nien.pdf

Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên:

/upload_images/files/Nghi%20quyet%20DHCD%20thuong%20nien%202016.pdf

 

 

 

 


 

Hội Đồng quản trị - Up:Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án