Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Năng lực chuyên môn và tổ chức điều hành

 

1.      NGUỒN NHÂN LỰC

         Công ty có 248 cán bộ công nhân viên, trong đó:

 • 194 cán bộ khoa học kỹ thuật với đầy đủ các chuyên ngành như: cầu, hầm, đường sắt, đường bộ, ga, kiến trúc, thông tin, tín hiệu, cơ khí, đầu máy toa xe, trắc địa, địa chất, thuỷ văn, môi trường, kinh tế, tài chính, luật, ngoại ngữ, v.v. Trong đó có: 34 thạc sỹ và 166 kỹ sư, cử nhân.
 • 45 công nhân và kỹ thuật viên lành nghề làm công tác khảo sát, khoan thăm dò địa chất và thí nghiệm.

2.      BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Chủ tịch hội đồng quản trị                            : KS.  Đỗ Văn Hạt.

Uỷ viên hội đồng quản trị                             : ThS. Phạm Văn Khôi.

Uỷ viên hội đồng quản trị                             : CN. Đặng Tuấn Cường.

          Uỷ viên hội đồng quản trị                             : CN. Nguyễn Thúy Hảo

          Uỷ viên hội đồng quản trị                             : KS. Phạm Viết Hùng.

 

4.TỔ CHỨC SẢN XUẤT

4.1.   Khối Tư vấn chuyên môn gồm:

 • 01 Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Cầu - Hầm
 • 01 Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Công trình Giao thông
 • 01 Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Cơ khí - Công trình
 • 01 Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thông tin - Tín hiệu
 • 01 Xí nghiệp Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Bất động sản
 • 01 Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường
 • 01 phòng sản xuất: Phòng Dự án.

4.2.   Khối khảo sát gồm:

 • 01 Xí nghiệp khảo sát công trình có phòng Thí nghiệm đủ tiêu chuẩn đã được cấp chứng chỉ và dấu LAS.

4.4.   Khối quản lý gồm:

 • Phòng Quản lý kinh doanh
 • Phòng Tài chính kế toán
 • Phòng Nhân sự
 • Văn phòng.

Tổng cộng có 12 đầu mối sản xuất trực thuộc Công ty

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án