Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Cải tạo 10 ga: Cà Ná, Sông Mao, Sông Lũy, Suối Vận, Trảng Táo, Bảo Chánh, Long Khánh, Dầu Giây, Trảng Bom, Hố Nai thuộc khu đoạn đường sắt Nha Trang – TP Hồ Chí Minh

07/07/2015 | 15:36

  1. Cải tạo 10 ga: Cà Ná, Sông Mao, Sông Lũy, Suối Vận, Trảng Táo, Bảo Chánh, Long Khánh, Dầu Giây, Trảng Bom, Hố Nai thuộc khu đoạn đường sắt Nha Trang – TP Hồ Chí Minh”.
  • Thời gian: năm 2014
  • Chủ đầu tư: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
  • Loại dự án: đường sắt Quốc gia, công trình cấp III.
  • Mô tả dự án:
  • Cải tạo nâng cấp thay thế kiến trúc tầng trên, đặt thêm đường ga và kéo dài 10 ga khu đoạn đường sắt từ Nha Trang đến Sài gòn.

Hình ảnh của dự án:

 

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án