Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Dịch vụ tư vấn chung cho Dự án xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đoạn Bến Thành - Suối Tiên (Tuyến 1) (Vốn vay JBIC)

19/05/2015 | 15:55

Theo Nghiên cứu HOUTRANS do JICA lập năm 2004, ước tính dự án xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh (Tuyến 1), đoạn Bến Thành - Suối Tiên, có lượng hành khách đi lại lớn nhất vào năm 2020. Dự án bao gồm các hạng mục công việc sau:
- Xây dựng đoạn đi ngầm dài 2,6km từ Bến Thành đến Ba Son với 3 ga ngầm;
- Xây dựng đoạn đi trên cao dài 17,1km từ Ba Son đến bến xe buýt Suối Tiên với 11 ga trên cao;
- Xây dựng một depot ở Long Bình;
- Cung cấp hệ thống cơ điện, ĐMTX và bảo dưỡng.

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án