Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Dự án thay tà vẹt bê tông K1, K2, tà vẹt sắt bằng tà vẹt bê tông dự ứng lực, kéo dài đường ga, đặt thêm đường số 3 đối với các ga chỉ có 2 đường đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Thống nhất

07/07/2015 | 10:13

 Dự án thay tà vẹt bê tông K1, K2, tà vẹt sắt bằng tà vẹt bê tông dự ứng lực, kéo dài đường ga, đặt thêm đường số 3 đối với các ga chỉ có 2 đường đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Thống nhất”.

  • Dịch vụ tư vấn: Lập dự án đầu tư, TKKT, TKBVT
  • Thời gian thực hiện: năm 2010-2011.
  • Chủ đầu tư: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
  • Loại, cấp công trình: đường sắt Quốc gia, công trình cấp II
  • Mô tả dự án:
  • Gói thầu số 18: gồm cải tạo nâng cấp các đoạn: Km1049+778.4-Km1059+901; Km1085+0.000-Km1088+078; Km1088+758-Km1094+868, trên tuyến đường sắt thống nhất với quy mô chính như sau: Cải tuyến cục bộ đạt Rmin=600m, thay thế toàn bộ KTTT hiện tại bằng ray 50 mới và tà vẹt BTDƯL phụ kiện đàn hồi, nền đường mở rộng tiêu chuẩn B=5.7m, cải tạo cầu cống đồng bộ với việc thay thế kiến trúc tầng trên mới.
  • Tổng mức đầu tư: 110 tỷ đồng.
  • Hình ảnh dự án:

 

 

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án