Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 7/2019

01/07/2019 | 08:54

STT Họ và Tên Đơn Vị Ngày Tháng Năm
1 Nguyễn Thị Nguyệt Anh QLKD 03 07 1979
2 Nguyễn Ngọc Hưng XN CTGT 04 04 1976
3 Đỗ Mạnh Hưng XN CH 05 07 1990
4 Nguyễn Đình Trí XN CTGT 06 07 1996
5 Phạm Văn Hanh XN CH 13 07 1969
6 Nguyễn Thị Thu Trang VP 22 07 1976
7 Tạ Văn Xuân XN KSCT 23 07 1982
8 Đàm Tiến Hiệp XN KSCT 24 07 1983
9 Vũ Linh XN CTGT 26 07 1991
Công đoàn Công ty - Up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án