Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Chúc mừng sinh nhật các Đồng chí trong tháng 9/2019

01/09/2019 | 08:41

Lê Tư Thì XN CH 01 09 1976
Trần Đại Nghĩa XN CTGT 01 09 1971
Đỗ Văn Hạt Công ty 02 09 1957
Nguyễn Hữu Tài Chi nhánh TPHCM 03 09 1976
Đặng Thị Hoàn P. TCKT 04 09 1978
Nguyễn Thị Lan Phương  Ban kiểm soát 05 09 1972
Hồ Thanh Lưu XN CTGT 08 09 1973
Bùi Đức Huỳnh XN KSCT 15 09 1979
Mai Hoàng Dũng XN TTTH 20 09 1978
Lê Thế Tài XN KSCT 23 09 1982
Nguyễn Trường Thành XN KSCT 27 09 1974
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án