Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT

TT

TÊN CÔNG TRÌNH

NĂM THỰC HIỆN

KINH PHÌ (TRIỆU ĐỒNG)

CHỦ ĐẦU T­Ư

 

Các Dự án Đường sắt

1

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị của đ­ường ngang cảnh báo tự động

2000¸2004

5.000

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

2

NCKT hiện đại hoá TTTH các tuyến phía Bắc, khu đầu mối Hà Nội và đoạn Vinh – Nha Trang

2001¸2004

5.000

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

3

KS, TKKTTC dự án đường, ga, kiến trúc, cống trên toàn tuyến ĐSTN

1996¸2005

20.000

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

4

KS, lập DAKT, TKKTTC các hạng mục thuộc DA “Bền vững CSHTĐS miền Trung từ Quảng Bình – Khánh Hoà”

1998¸2005

8.000

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

5

KS, lập DAKT, TKKTTC cầu Yên Xuân – Tuyến ĐSTN

1998¸2005

3.000

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

6

KS, TKKTTC hệ thống đư­ờng ngang trên toàn tuyến ĐSTN

2001¸2005

6.500

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

7

KS, lập DAKT, TKKT đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân

2001¸2006

25.000

Cục Đường sắt Việt Nam

8

KS, lập DAKT, TKKT dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt – Tuyến ĐSTN

2002¸2006

30.000

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

9

Lập BCĐT, DAĐT nâng cấp điện khí hoá tuyến ĐS Hà Nội – Hải Phòng

2004¸2006

8.000

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

10

KS, TKBVTC công trình gia cố đường sắt khu vực đèo Hải Vân

2004¸2006

2.200

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

11

KS, lập DAĐT, TKKT cải tạo, nâng cấp các cầu yếu còn lại trên tuyến ĐSTN

2007¸2010

34.000

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

12

Lập BCĐT ĐS Mụ Gia – Thà Khẹt

2007¸2008

2.200

Cục Đường sắt Việt Nam

13

KS, lập DAĐT Cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét

2007¸2009

2.000

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

14

Quy hoạch xây dựng hệ thống nút giao thông giữa đường sắt và đường bộ trong hệ thống đường sắt Việt Nam

2008¸2009

3.400

Cục Đường sắt Việt Nam

15

Thống kê số liệu và giám sát các vị trí vi phạm HLAT các tuyến đường sắt phía Bắc

2008¸2009

5.000

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

16

Lập BCĐT dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam (liên danh với tư vấn Nhật Bản)

2008¸2010

56.000

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

17

Dự án Lập lại trật tự hành lang an toàn trên các tuyến Đường sắt theo QĐ 1856 của Thủ tướng Chính phủ (GĐ2)

2009¸2010

45.000

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

18

KS, TKKTTC Kiên cố hóa ĐS từ Bình Định đến Khánh Hòa theo lệnh khẩn cấp

2010

7.000

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

19

Lập DAĐT Gia cố các hầm yếu trên tuyến ĐS Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh

2010

6.900

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

20

KS, TKBVTC Gia cố khẩn cấp hai đoạn sụt trượt thuộc tuyến ĐS Yên Viên – Lào Cai

2010-2011

2.000

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

21

Hoàn thiện TKKT dự án Nâng cấp tuyến Đường sắt Yên Viên – Lào Cai

2011

2.900

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

22

KS, TKBVTC các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 2 kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp

2012

3.500

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

23

KS, lập DAĐT Đường sắt vào cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng

2012

10.500

Cục Đường sắt Việt Nam

24

KS, đánh giá hiện trạng, kiểm toán, kiểm định các tuyến ĐS mỏ Apatít – Lào Cai

2012

1.600

Công ty Apatit Việt Nam

25

Thẩm tra dự án ĐTXDCT “Đường sắt Sài Gòn – Lộc Ninh“

2012

1.700

Cục Đường sắt Việt Nam

26

Thẩm tra dự án ĐTXDCT “Đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu”

2013

1.670

Cục Đường sắt Việt Nam

27

KS, TKBVTC gói thầu CP1A- dự án Nâng cao an toàn cầu đường sắt

2012-2013

2.550

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

28

TKBVTC dự án nâng cấp đường sắt Yên Viên – Lào Cai

 

 

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

-

Gói thầu CP2

2011

8.000

 

-

Gói thầu CP3

2013

6.900

 

-

Gói thầu CP1

2013

2.900

 

29

KS, lập BCKTKT nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các đường ngang hợp pháp nhưng vi phạm điều lệ đường ngang

2013

11.800

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

30

Điều chỉnh DA “Hệ thống TTTH ĐS đoạn Hà Nội – Vinh, tuyến ĐSTN, GĐ II”

2013

2.000

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

31

KS, lập dự án,TKBVTC Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các ke hành khách ga Hà Nội, Sài Gòn tuyến đường sắt HN-TP.HCM

2014

2.000

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

32

Cải tạo 10 ga: Cà Ná, Sông Mao, Sông Mao, Sông Lũy, Suối Vận, Trảng Táo, Bảo Chánh, Long Khánh, Dầu Giây, Trảng Bom, Hố Nai thuộc khu đoạn ĐS Nha Trang – TP. HCM

2014

1.990

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

33

Lập dự án đầu tư XDCT dự án “Nâng cao an toàn cầu Đường sắt trên tuyến Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh, giai đoạn II”

2014

11.820

Bộ GTVT

34

Lập dự án đầu tư XDCT dự án “Hiện đại hóa hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt đoạn Vinh – TP.Hồ Chí Minh, giai đoạn 2”

2014

11.210

Bộ GTVT

35

Lập dự án, TKBVTC sửa chữa gia cố chống xói lở đoạn đường sắt Nam cầu Yên Xuân Km 331+111

2014

1.380

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

36

TKBVTC gói thầu CP3B, CP3C dự án 44 cầu ĐSTN

2014

3.880

Công ty CP Tổng công ty Công trình ĐS

37

 KS, lập TKBVTC và lập dự toán dự án khôi phục cầu Long Biên (GĐ1)

2015

4.840

Ban QLDAĐS KV2

38

KS, đánh giá hiện trạng, lập đề cương dự toán và đề xuất dự án: “Nhượng quyền khai thác đoạn đường sắt Đà Lạt - Đa Thọ”

2015

1.530

Cty Cổ phần Thương mại dịch vụ khách sạn Bạch Đằng

39

Lập đề xuất dự án ĐTXDCT đường sắt khổ 1435mm Hà Nội – Hải phòng (cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng) đầu tư theo hình thức PPP 

2015

970

Liên doanh IMP-ITD

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án