Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Giấy mời dự buổi gặp mặt đầu xuân Ất Mùi

05/07/2015 | 15:16

 

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:   30/TRICC-GM/TCCB-LĐ
Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

GIẤY MỜI

                                                                      
 
Trân trọng kính mời các ông (bà) là cán bộ, công nhân viên hưu trí của công ty cổ phần TVĐT&XD GTVT về dự buổi gặp mặt đầu xuân Ất Mùi do công ty tổ chức.
Thời gian: 9h00’ ngày 06/02/2015 - Thứ 6 (Tức ngày 18 tháng chạp)
Địa điểm: Hội trường tầng 4 nhà 4 tầng (Số 26- Ngõ 371 Kim Mã- Q.Ba Đình- TP.Hà Nội
Rất mong các ông (bà) tham dự đông đủ.

Nơi nhận:
-        Ban liên lạc hưu trí;
-        Các đơn vị và Website công ty;
-       Lưu: VT, TCCB.                     
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thiện Cảnh
     (Đã ký)

 

P.TCCB - Up: Nguyệt Anh

 

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án