Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống
Giới thiệu về Tricc

Giới thiệu về Tricc

Công ty Cổ Phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Giao thông vận tải (TRICC) là đơn vị tư vấn có bề dày lịch sử qua 55 năm xây dựng, trưởng thành ngày càng lớn mạnh và không ngừng phát triển.

Cùng với đất nước và nganh GTVT, các giai đoạn phát triển của Công ty đã để lại những dấu ấn đậm nét trên các dự án đầu tư xây dựng của ngành đường sắt nói riêng và GTVT nói chung.

  

Năng lực máy móc - thiết bị

Năng lực máy móc - thiết bị

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông vận tải(TRICC) tiền thân là viện nghiên cứu thiết kế đường săt được thành lập từ năm 1959. Năm 1989 trên cơ sở sáp nhập 3 công ty: Công ty khảo sát thiết kế đường sắt, Công ty nghiên cứu thiết kế đầu máy toa xe, Ban khoa học kinh tế kỹ thuật - Tổng cục đường sắt thành Viện NCTK đường sắt

Kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn

Kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông vận tải(TRICC) tiền thân là viện nghiên cứu thiết kế đường săt được thành lập từ năm 1959. Năm 1989 trên cơ sở sáp nhập 3 công ty: Công ty khảo sát thiết kế đường sắt, Công ty nghiên cứu thiết kế đầu máy toa xe, Ban khoa học kinh tế kỹ thuật - Tổng cục đường sắt thành Viện NCTK đường sắt

Năng lực chuyên môn và tổ chức điều hành

Năng lực chuyên môn và tổ chức điều hành

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông vận tải(TRICC) tiền thân là viện nghiên cứu thiết kế đường săt được thành lập từ năm 1959. Năm 1989 trên cơ sở sáp nhập 3 công ty: Công ty khảo sát thiết kế đường sắt, Công ty nghiên cứu thiết kế đầu máy toa xe, Ban khoa học kinh tế kỹ thuật - Tổng cục đường sắt thành Viện NCTK đường sắt

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án