Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn

TT

Tính chất công việc

Số năm kinh nghiệm

1

Tư vấn quy hoạch, lập dự án đầu tư, khảo sát – thiết kế, lập dự toán và giám sát thi công các dự án Đường sắt

59

2

Tư vấn các dự án cơ khí Đường sắt

49

3

Tư vấn các dự án Đường bộ

36

4

Tư vấn các dự án Đường sắt đô thị

20

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án