Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Năng lực chuyên môn và tổ chức điều hành

 

1.      NGUỒN NHÂN LỰC

         Công ty có 194 cán bộ công nhân viên, trong đó:

 • 157 cán bộ khoa học kỹ thuật với đầy đủ các chuyên ngành như: cầu, hầm, đường sắt, đường bộ, ga, kiến trúc, thông tin, tín hiệu, cơ khí, đầu máy toa xe, trắc địa, địa chất, thuỷ văn, môi trường, kinh tế, tài chính, luật, ngoại ngữ, v.v. Trong đó có: 24 thạc sỹ và 133 kỹ sư, cử nhân.
 • 37 công nhân và kỹ thuật viên lành nghề làm công tác khảo sát, khoan thăm dò địa chất và thí nghiệm.

 

4.      TỔ CHỨC SẢN XUẤT

4.1.   Khối Tư vấn chuyên môn gồm:

 • 01 Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Cầu - Hầm
 • 01 Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Công trình Giao thông
 • 01 Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Cơ khí - Công trình
 • 01 Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thông tin - Tín hiệu
 • 01 Trung tâm Tư vấn Giám sát và Đấu thầu
 • 01 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thương mại và Xây dựng Hà Nội.

4.2.   Khối khảo sát gồm:

 • 01 Xí nghiệp khảo sát công trình có phòng Thí nghiệm đủ tiêu chuẩn đã được cấp chứng chỉ và dấu LAS.

4.4.   Khối quản lý gồm:

 • Phòng Quản lý kinh doanh
 • Phòng Tài chính kế toán
 • Văn phòng.

Tổng cộng có 10 đầu mối sản xuất trực thuộc Công ty.

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án