Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

DỰ ÁN CƠ KHÍ ĐƯỜNG SẮT

TT

TÊN CÔNG TRÌNH

NĂM THỰC HIỆN

KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)

CHỦ ĐẦU T­Ư

 

CÁC DỰ ÁN CƠ KHÍ

1

Tổng thầu EPC thiết kế chế tạo toa xe khách 2 tầng

2001

4.200

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

2

Tổng thầu EPC nghiên cứu, thiết kế chế tạo đoàn tầu kéo đẩy (DMU)

2003

22.000

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

3

Thiết kế các loại hình toa xe năm 2006

2006

840

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

4

Lập DAKT, TKKTTC các DEPORT sửa chữa ĐMTX đường sắt trong cả nước

1996¸2006

6.000

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

5

KS, lập DA, TK và TVGS Cải tạo, nâng cấp toa xe năm 2008, 2009

2008-2009

1.660

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

6

KS, Lập DAĐT, TK và lập tổng dự toán  Đóng mới 300 toa xe hàng

2009

740

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

7

Lập DAĐT Lắp ráp, chế tạo 20 đầu máy trong nước

2009

760

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

8

KS, Lập DAĐT, TK và GSTC Cải tạo, nâng cấp các ram xe tàu SE1/2

2010

570

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

9

KS, lập DACT, TK Cải tạo toa xe năm 2012

2011-2012

870

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

10

Lập DAĐT, TK cải tạo 20 TXK B80 thành AN 28

2013

400

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

11

Lập DAĐT lắp đặt thiết bị xử lý chất thải sinh hoạt trên toa xe khách của ĐSVN

2014

570

Tổng Công ty    Đường sắt Việt Nam

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án