Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

LĨNH VỰC TỰ ĐỘNG HÓA

 

TT

TÊN CÔNG TRìNH

NĂM THỰC HIỆN

KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)

CHỦ ĐẦU T­Ư

I

Các dự án TTTH

1

Lập DAKT hiện đại hoá TTTH các tuyến phía Bắc và khu đầu mối Hà Nội và Vinh – Nha Trang

2001¸2004

5.000

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

2

Điều chỉnh DA: “Hệ thống TTTH ĐS đoạn Hà Nội – Vinh, tuyến ĐSTN, GĐ II”

2013

2.065

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

3

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình dự án” “Hiện đại hóa hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt đoạn Vinh – TP.Hồ Chí Minh, tuyến ĐSTN, giai đoạn 2”

2014

11.218

Bộ Giao Thông Vận Tải

4

TVGS hiện đại hoá TTTH Hà nội - Vinh (GĐ1 và GĐ2)

2010¸2011

3.000

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

5

TVGS dự án chuyển đổi hệ thống điện TXK địa phương từ 24V thành 220V

2010

210

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

6

TVGS HĐH TTTH đường sắt 3 tuyến phía bắc và khu đầu mối HN – GĐ1

2012-2013

10.518

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

7

TVGS HĐH TTTH đường sắt đoạn Vinh – Sài Gòn – GĐ1

2012-2013

11.304

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án