Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Ngành nghề kinh doanh

1.      Tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình giao thông, gồm:

-     Lập quy hoạch, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình và mua sắm thiết bị và phương tiện vận tải;

-     Khảo sát, Thiết kế và lập dự toán công trình giao thông đường sắt và đường bộ (bao gồm: cầu, hầm, cống, đường, ga, trạm, hệ thống thông tin tín hiệu, xây dựng công nghiệp và dân dụng);

-     Thiết kế đóng mới, phục hồi, hoán cải đầu máy, toa xe, phương tiện thiết bị cơ khí chuyên dùng cho ngành đường sắt;

-     Thẩm tra các NCTKT, NCKT, thiết kế và dự toán công trình;

-     Tư vấn kiểm định, tư vấn giám sát chất lượng thi công xây dựng các công trình giao thông; Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; Tư vấn soạn thảo các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải;

-     Tư vấn giám sát chất lượng quá trình lắp đặt và chuyển giao công nghệ máy móc, thiết bị công nghiệp và các phương tiện giao thông vận tải;

-     Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp;

-     Thiết kế cấp thoát nước;

-     Thiết kế mạng thông tin, bưu chính viễn thông công trình xây dựng;

-     Thiết kế lắp đặt hệ thống điện công trình giao thông;

-     Giám sát thi công xây dựng đối với công trình đường dây và trạm biến áp đến 220KV, lĩnh vực: lắp đặt thiết bị công trình, xây dựng - hoàn thiện;

-     Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV;

-     Khảo sát địa chất công trình; Khảo sát trắc địa công trình;

-     Dịch vụ tư vấn đấu thầu: lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;

-     Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp;

-     Thiết kế kiến trúc công trình;

-     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

-     Tư vấn quản lý chi phí định giá;

-     Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông;

2.      Xây dựng công trình công ích: Thi công xây dựng công trình thực nghiệm và các công trình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới.

3.      Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khác: Mua, bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế.

4.      Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu chủ sử dụng hặc đi thuê: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê, cho thuê văn phòng làm việc.

5.      Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm: cho thuê nhân lực trong phạm vi luật định.

6.      Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác: cho thuê máy móc thiết bị.

7.      Đại lý, môi giới, đấu giá: Đại lý vé tàu hỏa.

8.      Bán buôn chuyên doanh khác: Mua bán phế liệu

9.      Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông: Buôn bán hàng điện tử, điện lạnh.

10.    Cho thuê xe có cơ động: Cho thuê ô tô.

11.    Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác: photo, chuẩn bị tài liệu.

12.    Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính: Hoạt động Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán).

13.    Hoạt động Tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán).

14.    Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác: tư vấn về môi trường.

15.    Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án