Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

Dự án đầu tư XDCT - Dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 - giai đoạn I

Dự án đầu tư XDCT - Dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 - giai đoạn I

Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 là tuyến đường ưu tiên số 1 trong quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị của Thành phố Hà Nội.......
Dự án NCKT tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân, tiểu dự án 1: Hạ Long - Cái Lân và cầu vượt khu Bàn cờ

Dự án NCKT tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân, tiểu dự án 1: Hạ Long - Cái Lân và cầu vượt khu Bàn cờ

Tiểu dự án 1: Hạ Long - Cái Lân và cầu vượt khu Bàn cờ là một thành phần của tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.........
Báo cáo đầu tư xây dựng công trình - Đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

Báo cáo đầu tư xây dựng công trình - Đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh đã được Bộ GTVT đề cập từ năm 2004 trong nghiên cứu tổng thể Quy hoạch mạng đường sắt cao tốc Việt Nam. Đến năm 2007, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã giao Đường sắt Việt Nam làm chủ...
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án