Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các ke hành khách ga Hà Nội, Sài Gòn

08/07/2015 | 16:48

  1. Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các ke hành khách ga Hà Nội, Sài Gòn.
  2. Thời gian thực hiện: Năm 2014.
  3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý cơ sở hạ tầng Đường sắt - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
  4. Mô tả dự án: Xây dựng hệ thống ke cao, giao ke, mái che đảm bảo thuận tiện cho hành khách đi tàu.
  5. Tổng mức đầu tư:
  • Ga Hà Nội:  65.208.513.000 đồng.
  • Ga Sài Gòn: 35.736.007.000 đồng.
  1. Hình ảnh dự án:

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án