Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Sửa chữa nội thất, ngoại thất ga Hà Nội

08/07/2015 | 16:50

  1. Sửa chữa nội thất, ngoại thất ga Hà Nội.
  2. Thời gian thực hiện: Năm -2015
  3. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.
  4. Mô tả dự án:
  • Đầu tư sửa chữa, cải tạo nội ngoại thất ga Hà Nội để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách được tốt nhất;
  • Từng bước nâng cấp cảnh quan, hình ảnh nhà ga hiện đại hóa, hội nhập với quốc tế;
  • Đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện tại của Nhà ga phù hợp với quy hoạch phát triển của ĐSVN.
  1. Tổng mức đầu tư: 46.030.522.000 đồng.
  2. Hình ảnh dự án:

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án