Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Lập Chiến lược phát triển GTVT đường sắt đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050

19/05/2015 | 14:52

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với tốc độ cao hơn, hiệu quả hơn, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 1686/QĐ-TTg ngày 20/11/2008 phê duyệt Chiến lược phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

                     Ảnh chụp với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sau buổi báo cáo

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án