Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Đường sắt Nông Sơn – Trà Kiệu, Dự án vốn dư 10 cầu

04/10/2015 | 15:18

Đây là khu gian duy nhất trên các tuyến đường sắt Việt Nam hiện có sử dụng công nghệ ray hàn dài của Nhật Bản, tốc độ chạy tầu đạt 100 km/h.

                                                     Cải tuyến đoạn Nông Sơn – Trà Kiệu

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án