Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Mở mới ga đỉnh đèo Hải Vân, tuyến ĐS Hà Nội – TP Hồ Chí Minh

19/05/2015 | 15:22

Ga Đỉnh đèo Hải Vân được mở mới trên địa hình đặc biệt khó khăn, đây là nút thắt lớn nhất trên tuyến ĐS Hà Nội – TP Hồ Chí Minh. Dự án hoàn thành đã góp phần tăng năng lực thông qua từ 15 đôi tàu/ngày đêm lên 24 đôi tàu/ngày đêm.

                                    Ga đỉnh đèo Hải Vân được mở mới năm 2004

 

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án