Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Các dự án hỗ trợ giao thông cho Cộng hòa DCND Lào

19/05/2015 | 15:24

Bên cạnh các Dự án làm việc với các đối tác tư vấn nước ngoài ở Việt Nam, TRICC cũng đã cử cán bộ, kỹ sư sang nước bạn Lào trong các dự án Đường sắt Mụ Giạ - Thà Khẹc, đường bộ Mường Chăm – Nậm On, Phu-Thít Phường - NaSon. Đây là các dự án mang đậm tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và ngành giao thông hai nước nói riêng.

         Bộ trưởng giao thông Lào trao đổi với chuyên gia Việt Nam về dự án đường sắt Mụ Giạ - Thà Khẹc

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án