Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Cải tạo, nâng cấp nhà 5 tầng” tại số 2 ngõ 371 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

08/07/2015 | 16:47

  1. Cải tạo, nâng cấp nhà 5 tầng” tại số 2 ngõ 371 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.
  2. Thời gian thực hiện: Hoµn thµnh cuèi quý 4 n¨m 2010.
  3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và xây dựng GTVT.
  4. Mô tả dự án:
  • Cải tạo, nâng cấp toàn bộ từ tầng 1 đến tầng 5. Trong đó tầng 1 làm gara để xe, từ tầng 1 đến tầng 5 làm văn phòng làm việc.
  • Cải tạo tầng áp mái làm thêm hệ thống chống nóng và bố trí kho để đồ.
  • Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, cứu hỏa.
  1. Tổng mức đầu tư: 6.100.841.000 ®ång.
  2. Hình ảnh dự án: 

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án