Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Cải tạo, sửa chữa hầm số 6 tuyến ĐS Hà Nội – TP Hồ Chí Minh

19/05/2015 | 15:16

Cải tạo, sửa chữa hầm số 6 bằng công nghệ bê tông phun

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án