Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Cầu đường bộ Tam Phú

08/07/2015 | 15:22

Vị trí: Thuộc tỉnh Quảng Nam, công trình thuộc dự án đường Nam Quảng Nam (Tam Thanh – Tam Kỳ – Trà My – Tắc Pỏ – Đắc Tô) do Công ty làm tổng B.

Là cầu dầm hộp BTCT DƯL nhịp (42+63+42)m, do kỹ sư xí nghiệp Cầu Hầm thiết kế

 

 

 

 

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án