Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Đường Hồ Chí Minh

08/07/2015 | 15:30

Vị trí:

(1) Đoạn Tân Kỳ - Khe Cò Từ Ngã Ba Lạt, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đến Khe Cò tỉnh Hà Tĩnh (100km).

(2) Đoạn Cao Bằng – Pắc Bó

(3) Đoạn Chơn Thành – Đức Hòa

Công ty tham gia lập dự án, TKKT và thiết kế BVTC.

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án