Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Nâng cấp cải tạo sửa chữa lớn đường ngang hợp pháp nhưng vi phạm điều lệ đường ngang (Sửa chữa lớn năm 2012-2013)

07/07/2015 | 15:33

  1. Nâng cấp cải tạo sửa chữa lớn đường ngang hợp pháp nhưng vi phạm điều lệ đường ngang (Sửa chữa lớn năm 2012-2013)”
  • Thời gian: năm 2012-2014
  • Chủ đầu tư: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
  • Loại, cấp công trình: công trình sửa chữa lớn
  • Mô tả dự án:
  • Thiết kế nâng cấp đường ngang và hình thức phòng vệ với các đường ngang hợp pháp nhưng hình thức phòng vệ vẫn vi phạm quy định về đường ngang.
  • Hình ảnh của dự án:
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án