Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Dự án Cầu đường sắt Bình Lợi

08/07/2015 | 15:50

Dự  án Cầu đường sắt Bình Lợi

 1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu đường sắt Bình Lợi tới cảng Bến Súc theo hình thức hợp đồng BOT.
 2. Thời gian thực hiện: Quý 4-2014
 3. Chủ đầu tư: Bộ GTVT
 4. Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đường sắt – Bộ GTVT
 5. Mô tả dự án:
  1. Luồng sông Sài Gòn:
 • Giải pháp thiết kế luồng: Cơ bản đi theo tuyến luồng tự nhiên, bạt mom tại một số đoạn sông cong. Các thông số kỹ thuật

+ Luồng tàu thiết kế:  2 làn

+ Chuẩn tắc luồng tàu:

   Chiều rộng luồng: B=60m

   Chiều sâu luồng: H=4.6m

   Bán kính cong tối thiểu: Rmin = 150m

   Mái dốc nạo vét: m=10

   Mực nước thiết kế luồng lạch: Mực nước ứng với tần suất 98% đường tần suất lũy tích   mực nước giờ

 • Hệ thống báo hiệu đường thủy: Bổ sung hoàn chỉnh theo quy hoạch Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa – QCVN 39:2011/BGTVT.
  1. Cầu đường sắt Bình Lợi:
 • Bình diện: Điềm đầu Km1718+521, điểm cuối Km1719+820; tuyến tránh về phía hạ lưu 12m so với hiện tại
 • Bố trí chung:

+ Sơ đồ: 4x31.7m+101.5m+6x31.7m+21.5m+31.7m

+ Nhịp thông thuyền (nhịp chính): Dàn thép biên cong , L=101.5m

+ Nhịp dẫn vượt đường Nơ Trang Long: Dầm thép đặc chạy dưới máng đá ba lát L=21.5m

+ Các nhịp dẫn còn lại: Dầm hộp thép L=31.7m

+ Kết cấu phần dưới: BTCT, cọc khoan nhồi

+ Đường hai đầu cầu: Kết cấu tường chắn hộp bằng BTCT trên móng cọc ống

 1. Tổng mức đầu tư: 1.302.892.000.000 VND (Một nghìn ba trăm linh hai tỷ, tám tram chin mươi hai triệu đồng chẵn)
 2. Hình ảnh dự án:

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án