Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Dự án “Hiện đại hóa hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt các tuyến: Hà Nội-Lào Cai; Hà Nội-Đồng Đăng; Hà Nội-Thái Nguyên và khu đầu mối Hà Nội, giai đoạn 1”:

08/07/2015 | 16:14

Dự án “Hiện đại hóa hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt các tuyến: Hà Nội-Lào Cai; Hà Nội-Đồng Đăng; Hà Nội-Thái Nguyên và khu đầu mối Hà Nội, giai đoạn 1”:

 • Địa điểm: Tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai; Hà Nội-Đồng Đăng; Hà Nội-Thái Nguyên và khu đầu mối Hà Nội.
 • Thời gian thực hiện: 2003-2014.
 • Khách hàng: Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam.
 • Đặc điểm chính của dự án:
 1. Công trình thông tin: Xây dựng hệ thống thông tin cáp quang đường sắt các tuyến Hà Nội-Lào Cai; Hà Nội-Đồng Đăng; Hà Nội-Thái Nguyên và khu đầu mối Hà Nội.với tổng chiều dài tuyến khoảng 800 km và 74 trạm truyền dẫn (gồm: 01 trạm tại trung tâm điều hành vận tải đường sắt, 07 trạm tại trạm thông tin đường sắt, 66 trạm tại 66 ga đường sắt); Lắp đặt 07 trạm chuyển mạch điện tử số tại 07 trạm thông tin đường sắt; Lắp đặt hệ thống thông tin chuyên dùng đường sắt kỹ thuật số tại trung tâm điều hành vận tải đường sắt và 66 ga.
 2. Công trình tín hiệu: Lắt đặt thiết bị tín hiệu điều khiển tập trung kiểu liên khóa 6502, đóng đường bán tự động kết hợp đếm trục cho 22 ga.
 3. Công trình đồng bộ:
 • Xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo hệ thống nhà trạm để lắp đặt thiết bị thông tin tín hiệu tại trung tâm điều hành vận tải đường sắt, 07 trạm thông tin và 66 ga.
 • Xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo hệ thống cung cấp điện và tiếp đất chống sét cho thiết bị thông tin tín hiệu tại trung tâm điều hành vận tải đường sắt, 07 trạm thông tin và 66 ga.
 • Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt: Cải tạo kiến trúc tầng trên đường sắt tại 22 ga lắp đặt thiết bị tín hiệu điều khiển tập trung.
 • Tổng mức đầu tư: 530 triệu nhân dân tệ và 735 tỷ đồng.
 • Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng ưu đãi của Trung Quốc và vốn đối ứng của Việt Nam.

Dịch vụ cung cấp: Tư vấn lập dự án; Tư vấn giám sát xây dựng và thi công lắp đặt thiết bị.

 

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án