Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Dự án khôi phục cầu Long Biên - Giai đoạn 1: Gia cố đảm bảo an toàn cầu Long Biên phục vụ vận tải đường sắt đến năm 2020

08/07/2015 | 15:43

Dự án khôi phục cầu Long Biên - Giai đoạn 1: Gia cố đảm bảo an toàn cầu Long Biên phục vụ vận tải đường sắt đến năm 2020

  • Thời gian thực hiện: 2015
  • Chủ đầu tư: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
  • Loại dự án: công trình cấp I.
  • Mô tả dự án:

Nội dung đầu tư của dự án là thực hiện gia cố, sửa chữa cầu cũ, để phục vụ hoạt động giao thông đường bộ của đô thị và phục vụ vận tải đường sắt Quốc gia.

Mục tiêu của dự án là đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ vận tải đường sắt đến năm 2020 trong thời gian chờ đợi cầu riêng cho đường sắt được xây dựng mới.

  • Tổng mức đầu tư: 297, 9 tỷ đồng
  • Hình ảnh dự án:
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án