Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Hiện đại hóa hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Thống Nhất

08/07/2015 | 16:25

Dự án “Hiện đại hóa hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Thống Nhất”:

 • Địa điểm: Tuyến đường sắt Thống Nhất.
 • Thời gian thực hiện:
 1. Giai đoạn 1: 1999-2006;
 2. Giai đoạn 2: 2003-2015.
 • Khách hàng: Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam.
 • Đặc điểm chính của dự án:
 1. Công trình thông tin: Xây dựng hệ thống thông tin cáp quang đường sắt từ  Hà Nội.đến Vinh với tổng chiều dài tuyến khoảng 320 km và 42 trạm truyền dẫn (gồm: 01 trạm tại trung tâm điều hành vận tải đường sắt, 05 trạm tại trạm thông tin đường sắt, 36 trạm tại 36 ga đường sắt); Lắp đặt 05 trạm chuyển mạch điện tử số tại 05 trạm thông tin đường sắt; Lắp đặt hệ thống thông tin chuyên dùng đường sắt kỹ thuật số tại trung tâm điều hành vận tải đường sắt và 36 ga.
 2. Công trình tín hiệu: Lắt đặt thiết bị tín hiệu điều khiển tập trung kiểu liên khóa điện tử SSI, đóng đường tự động một phân khu cho 36 ga; Lắp đặt hệ thống điều độ tập trung CTC cho khu đoạn chạy tầu Hà Nội - Vinh.
 3. Công trình đồng bộ:
 • Xây dựng mới, cải tạo nâng cấp hệ thống nhà trạm để lắp đặt thiết bị thông tin tín hiệu tại trung tâm điều hành vận tải đường sắt, 05 trạm thông tin và 36 ga.
 • Xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp hệ thống cung cấp điện và tiếp đất chống sét của thiết bị thông tin tín hiệu tại trung tâm điều hành vận tải đường sắt, 05 trạm thông tin và 36 ga.
 • Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt: Cải tạo kiến trúc tầng trên đường sắt tại 35 ga lắp đặt thiết bị tín hiệu điều khiển tập trung.
 • Tổng mức đầu tư: 50 triệu EURO và 292 tỷ đồng.
 • Nguồn vốn: Vốn vay ODA của Pháp và vốn đối ứng của Việt Nam.
 • Dịch vụ cung cấp: Tư vấn lập dự án; Tư vấn giám sát xây dựng và thi công lắp đặt thiết bị.

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án