Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Hiện đại hóa hệ thống thông tin tín hiệu đường Vinh - TP. Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt Thống Nhất”, giai đoạn 1

08/07/2015 | 16:28

Hiện đại hóa hệ thống thông tin tín hiệu đường Vinh - TP. Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt Thống Nhất”, giai đoạn 1”:

 • Địa điểm: Tuyến đường sắt Thống Nhất.
 • Thời gian thực hiện: 2003-2014.
 • Khách hàng: Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam
 • Đặc điểm chính của dự án:
 1. Công trình thông tin: Xây dựng hệ thống thông tin cáp quang đường sắt từ Vinh đến Nha Trang với tổng chiều dài 1.000 km và 110 trạm truyền  (gồm: 02 trạm tại phòng điều hành vận tải đường sắt khu vực Đà Nẵng, khu vực TP. Hồ Chí Minh, 11 trạm tại trạm thông tin đường sắt, 97 trạm tại 97 ga đường sắt); Lắp đặt 11 trạm chuyển mạch điện tử số tại 11 trạm thông tin đường sắt; Lắp đặt hệ thống thông tin chuyên dùng đường sắt kỹ thuật số tại phòng điều hành vận tải đường sắt khu vực Đà Nẵng, khu vực TP. Hồ Chí Minh và 97 ga.
 2. Công trình tín hiệu: Lắt đặt thiết bị tín hiệu điều khiển tập trung kiểu liên khóa 6502, đóng đường bán tự động kết hợp đếm trục cho 30 ga.
 3. Công trình đồng bộ:
 • Xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo hệ thống nhà trạm để lắp đặt thiết bị thông tin tín hiệu tại 02 phòng điều hành vận tải đường sắt khu vực Đà Nẵng, khu vực TP. Hồ Chí Minh, 11 trạm thông tin, 04 trạm kiểm tu tín hiệu và 123 ga.
 • Xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo hệ thống cung cấp điện và tiếp đất chống sét của thiết bị thông tin tín hiệu tại trung tâm điều hành vận tải đường sắt, 11 trạm thông tin và 127 ga
 • Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt: Cải tạo kiến trúc tầng trên đường sắt tại 30 ga lắp đặt thiết bị tín hiệu điều khiển tập trung; Xây dựng mới 01 đường an toàn của ghi khu gian.
 • Tổng mức đầu tư: 550 triệu nhân dân tệ và 875 tỷ đồng.
 • Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng ưu đãi của Trung Quốc và vốn đối ứng của Việt Nam.

Dịch vụ cung cấp: Tư vấn lập dự án; Tư vấn giám sát xây dựng và thi công lắp đặt thiết bị.

 

 

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án